DECA I TRENING

DECA I TRENING

Jedna od veoma važnih stvari za svako dete ili mladog u razvoju je da razvije osećaj lične vrednosti i samopoštovanja.

SNAGA SA 5/3/1 METODOM

SNAGA SA 5/3/1 METODOM

Tokom istorije ljudska bića su konstantno težila ličnom unapređenju, radi dizanja kvaliteta života u različitim okruženjima. Slično je, naravno, i sa fizičkim treningom.