ODUSTANAK OD UGOVORA

Prodaja robe na našem sajtu obavlja se na sledeći način.

1. Poseta kupca našoj web prodavnici ne zahteva registraciju. Možete bez ikakve registracije gledati naše proizvode, informisati se o njima, o njihovom sastavu, načinu korištenja. Ukoliko imate ikakvih nedoumica, ili niste sigurni šta je najbolji izbor za Vas, uvek nas možete kontaktirati na naše telefone 064/1856775064/0826408021/753058  ili na naš email ogistra.media@gmail.com

2. Kada se odlučite za kupovinu na našem sajtu, tada je potrebno da ostavite određene podatke, bez kojih nismo u mogućnosti da izvršite kupovinu i da mi izvršimo dostavu pošiljke. Postupak je sledeći: - Morate da ostavite svoju email adresu .Osim emaila, morat ćete da ostavite Vaše podatke: ime,prezime, adresa (ulica, broj stana ili kuće i grad) kao i broj telefona. Sve o privatnosti i zaštiti potrošača možete pogledati OVDE

3. Sledeći korak je kupovina (odabir proizvoda,stavljanje u korpu). Zatim odabir načina plaćanja (sve o načinu plaćanja OVDE). Nakon što odabere način plaćanja, još jednom morate da potvrdite da ste saglasni sa uslovima korištenja, tada potvrđujete kupovinu.

Ukoliko ste odabrali kartično plaćanje, svi Vaši podaci vezani za Vas račun, privatne podatke računa i sl. obavljaju se na platformi BANKA INTESE, tako da naš sajt nema nikakv uvid u te iste podatke, i svaka odgovornost je na banci.

Kada odaberete plaćanje pouzećem, robu plaćate na licu mesta kuriru koji donosi pošiljku.

Troškovi dostave ovisno o težini možete pogledati OVDE

Napominjemo da kada kupite robu kod nas na sajtu, to znači da ste potvrdili kupovinu, tj.da smo sklopili ugovor o kupovini na daljinu. Prihvtanjem uslova kupovine prihvatili ste i stavku u kojoj jasno piše,da nakon kupovine, možete odustati od ugovora i to otkazivanjem na br telefona 064/1856775, 064/0826408, 021 753 058 ili slanjem emaila na ogistra.media@gmail.com.Ukoliko je roba već poslana,u tom slučaju dužni ste da nam nadoknadite troškove poštarine koje smo imali i za slanje i za povrat robe. USLOVI KUPOVINE

Svaka roba koja se kupi tekuceg  dana do 14 h ide istog radnog dana. Pošiljke koje budu poručene posle 14 h, šalju se već narednog radnog dana. Pošiljke poručene u petak do 14h, bit će poslate istog dana, ali će njihova dostava biti u ponedeljak. Pošiljke poručene od petka u 14h do ponedeljka u 14h (znači ceo vikend) bit će poslate u ponedeljak, i dostavljene u utorak. Ukoliko u periodu od Vaše porudžbine do vremena predviđenog za slanje ipak odustanete od kupovine, izići ćemo Vam u susret, ali kao što smo rekli morate da nas nazovete ili pošaljete email u navedenom roku, pre samog slanja. Otkazivanje može da bude u slobodnoj formi, dovoljan je poziv, ili samo email.

MOLIMO VAS DA PRE KUPOVINE PROČITATE ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA(ovo nije obavezujuce,samo preporuka)


 

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Član 28

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 15 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Trgovac je duzan da odgovori na  reklamaciju u roku od 8 dana od prijema reklamacije.Rok za resavanje reklamacije je  15 dana od prijema reklamacije.

Rok za resavanje reklamacije prekida se kada potrosac primi odgovor prodavca , i pocinje da tece ponovo kada prodavac primi izjasnjenje potrosaca na odgovor prodavca. Potrosac je duzan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca.Smatrace se da potrosac nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju:

-duzan je da pruzi odgovarajuce obavestenje potrosacu u slucaju odbijanja reklamacije(obrazlozenje prodavca u slucaju neprihvatanja reklamacije)

-duzan je da potrosaca sveobuhvatno obavesti o mogucnosti resavanja spora vansudskim  putem, kao i nadleznim telima za vansudsko resavanje potrosackih sporova.

Ukoliko je za  neki od proizvoda uz kupovinu izdat reklamacioni list, a reklamacija se podnosi nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrosac je duzan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).

Vansudsko resavanje potrosackih sporova
Potrosacki spor moze se resiti postupkom vansudskog resavanja potrosackih sporova.Kao trgovac smo duzni da  vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da ucestvujemo u ovom postupku.Vansudsko resavanje potrosackih sporova obavlja se na transparentan, efikasan i brz  nacin pred telom za vansudsko resavanje potrosackih sporova. Ministarstvo sacinjava listu tela i javno  je  objavljuje . Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php
Postupak pred telom moze da pokrene potrosac, samo ukoliko predhodno izjavi reklamaciju ili prigovor trgovcu.Potrosac protekom jedne godine od dana (bezuspesnog) podnosenja reklamacije gubi pravo na podnosenje predloga za vansudsko resavanje spora. Vansudsko resavanje potrosackog spora moze da traje najduze 90 dana od dana podnosenja predloga.
Vansudsko resavanje potrosackog spora, ne primenjuje se pored ostalog:
-u potrosackim sporovima koji su predmet Zakona o zastiti potrosaca, ako je vansudsko resavanje sporova uredjeno posebnim zakonom, a narocito u pruzanju elektronskih komunikacionih usluga, postanskih usluga,osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja:
-za resavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac
-za neposredne pregovore izmedju potrosaca i trgovca
-na pokusaj mirenja strana povodom spora u parnicnom postupku
-u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrosaca
Svaka strana u postupku vansudskog resavanja potrosackog spora placa svoje troskove(troskovi zastupanja,putni troskovi i sl.)Rad tela za vansudsko resavanje potrosackog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog resavanja potrosackog spora.

Korišćenja prava na odustanak od ugovora na povezane ugovore

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

Član 37**


Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;


2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak

PRIMER ZA OVU TAČKU ZAKONA U KUPOVINI KOD NAS:  npr.Vi ste poručili robu danas  po određenoj ceni ,sutradan je pocela akcija za isti proizvod ,ne mozete posiljku koja je vec poslata,otkucana i kod Vas na dostavi platiti po snizenoj ceni,vec je morate platiti po ceni koja je bila u vreme Vase kupovine na sajtu.


3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane 


4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja

PRIMER ZA OVU TAČKU  NA PRIMERU KADA KUPUJETE KOD NAS NA SAJTU:npr. kupili ste robu koja je  bila na akciji zbog kratkog roka trajanja,ili ste kupili proizvode koji su vezani rokom.U tom slučaju nesaobraznost ne mozete reklamirati nakon isteka roka ili kada je vreme isteka roka krace od vremena koje je potrebno da se proizvod  potrosi.Na sajtu će uvek vidno biti naznačen rok trajanja proizvoda ukoliko se radi o proizvodu sa kraćim rokom trajanja.Dodaci ishrani su vrsta hrane koja ima svoj rok trajanja i njih mozete reklamirati samo odmah nakon otvaranja i u vreme preuzimanja,jer se njihov kvalitet moze  izmeniti i nepravilnim čuvanjem.Zbog toga je neophodno da po prijemu pošiljke odmah proverite da li je sve uredu sa Vasim proizvodom i da nas odmah obavestite o svemu,jer  kao sto se mleko moze pokvariti ukoliko nije spremljeno u frizider i  dodaci ishrani se mogu pokvariti ukoliko ih drzite na vlaznom mestu,ukoliko nistu dobro zatvoreni ,pa dodju u kontakt za vlagom ili parom isl.


5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.npr ukoliko se  radi o Oxigen Airbreth proizvodu u rasprsivacu,reklamacija ne vredi jer se samim otvaranjem boce i stavljanjem maske proizvod mora odmah upotrebiti.U protivnom gubi svojstva i ne moze da se iskoristi.


6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA CEO


REKLAMACIJE 

Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke postoje vidna oštećenja na kutiji, potrošač je dužan da pogleda proizvod i ukoliko je oštećen proizvod u kutiji da pozove kurira koji je dostavio robu ili nas na 064/18 567 75 kako bi kurir napravio zapisnik I preuzeo oštećeni proizvod. Samo u slučaju kada je pošiljka oštećena u transportu zapisnik o reklamaciji radi kurirska služba, i u tom slučaju mi Vama šaljemo drugi proizvod, a mi nadoknadu štete tražimo od kurirske službe.

Ako ste otvorili proizvod koji ste poručili i postoji neki nedostatak ili nije proizvod koji ste poručili, pozovite nas I mi ćemo o našem trošku u najkraćem mogućem roku preuzeti neispravan i poslati novi.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je  nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom   nesaobraznosti(Ukoliko je proizvod sa rokom trajanjai ukoliko se roba ne skladišti na način  napisan na deklaraciji.)

Dokaz o datumu prelaska rizika, za robu kupljenu preko internet prodavnice je izdat račun.Sve troškove koji su nastali usled nesaobrazbe od momenta preuzimanja pošiljke do isporuke pošiljke kupcu snos sam prodavac.Kupac odgovara samo za nesaobrazbu za koju je on lično odgovaran od momenta kada je pošiljka preuzeta(lom,cepanje,neadekvatno skladištenje ukoliko je reč o sportskom suplementu).Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je  nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom   nesaobraznosti(Ukoliko je proizvod sa rokom trajanjai ukoliko se roba ne skladišti na način  napisan na deklaraciji.)

O ovome govori zakon o zaštiti potrošača član 37 ,stav 4.

4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja npr. kupili ste robu koja je  bila na akciji zbog kratkog roka trajanja,ili ste kupili proizvode koji su vezani rokom.U tom slučaju nesaobraznost ne mozete reklamirati nakon isteka roka ili kada je vreme isteka roka krace od vremena koje je potrebno da se proizvod  potrosi.Na sajtu će uvek vidno biti naznačen rok trajanja proizvoda ukoliko se radi o proizvodu sa kraćim rokom trajanja.Dodaci ishrani suvrsta hrane koja ima svoj rok trajanja i njih mozete reklamirati samo odmah nakon otvaranja i u vreme preuzimanja,jer se njihov kvalitet moze  izmeniti i nepravilnim cuvanjem.Zbog toga je neophodno da poprijemu pošiljke odmah proverite da li je sve uredu sa Vasim proizvodom i da nas odmah obavestite o svemu,jer  kao sto se mleko moze pokvariti ukoliko nije spremljeno u frizider i  dodaci ishrani se mogu pokvariti ukoliko ih drzite na vlaznom mestu,ukoliko nistu dobro zatvoreni ,pa dodju u kontakt za vlagom ili parom isl.

Dokaz o datumu prelaska rizika, za robu kupljenu preko internet prodavnice je izdat račun.Odgovorni smo za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača ( ili kraće u skladu sa prirodom robe ako je roba vezana rokom trajanja,u tom slucaju nesaobraznost traje do kraja roka trajanja,ali pod uslovom da ste robu skladistili na nacin naveden na deklaraciji.)"

Za sportsku garderobu,sportsku opremu kupac ima pravo na saobrazbu i do 2 godine osim ukoliko na proizvođačkoj deklaraciji  ne stoji ograničavajući rok upotrebe(npr tuber gume ) ili ukoliko je do nesaobrazbe doslo neadekvatnim rukovanjem (npr majica je pocepana zbog toga sto nije odgovara veličina ,pa je nasilno obučena i prilikom skidanja pocepana,ili  na kajis za opterecenje  koji sluziisključivo  za drzanje ledja kačen je uteg da bi se radilo  tezinsko propadanje,a taj kais nije namenjen toj upotrebi i slično.)

Potrošač može da izjavi reklamaciju telefonom, pisanim ili elektronskim putem uz dostavu računa na uvid ili slanjem kopije računa elektronskim putem kao i izjava u slobodnoj formi zbog čega se roizvod reklamira.

Čim preuzmemo porudzbinu, izdaćemo  OBRAZAC ZA REKLAMACIJU I  ZAHTEV ZA POVRAT NOVCA ili elektronskim putem poslati potvrdu o prijemu. Po prijemu reklamacije “Ogistra –nutrition- shop” tj. TR Ogistra je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Trgovac je duzan da odgovori na  reklamaciju u roku od 8 dana od prijema reklamacije.Rok za resavanje reklamacije je  15 dana od prijema reklamacije.

Rok za resavanje reklamacije prekida se kada potrosac primi odgovor prodavca , i pocinje da tece ponovo kada prodavac primi izjasnjenje potrosaca na odgovor prodavca. Potrosac je duzan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca.Smatrace se da potrosac nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Ukoliko ima objektivnih razloga da ne može da se udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni smo da navedemo rok u kom ćemo je rešiti i o tome obavestimo potrošača.

Prvo ćemo pokušati da uklonimo nedostatak, ako ne možemo da uklonimo da zamenimo novi proizvodom. Ukoliko i unatoč tome niste zadovoljni vratit ćemo Vam novac.

Kupac može da otkaže bilo koju pošiljku bez naplate dodatnih troškova,ukoliko roba nije vec poslata.Ukoliko je roba poslata, mozete da odustanete od kupovine,ali morate da nam nadoknadite troškove slanja i povrata robe.Dokaz o iznosu troškova bit će račun kurirske službe Bex. Ukoliko ste primili pošiljku imate pravo na odustanak od ugovora za kupovinu, ali samo u slučaju ukoliko robu niste otvorili i konzumirali (ako se radi o bilo kom dodatku ishrane- suplementu ).
Ukoliko se radi o sportskoj opremi ili garderobi, molimo Vas da nas pre kupovine kontaktirate na naše telefone kako biste uz pomođ naših trgovaca dobili pomoć oko odabira veličina. Brojevi telefona su 064/ 1856775064 /0826408 ili 021/753058
Isto tako možete poslati ispunjen obrazac za reklamaciju  i Vaš zahtev za povrat novca  na naš email ogistra.shop@.gmail.com
Ukoliko Vi sami napravite grešku sa odabirom veličina, a proizvod prilikom probe niste oštetili, u tom slučaju, a u skladu sa zakonom Vi snosite troskove poštarine, a mi kao trgovac, smo dužni da Vam plaćeni novac vratimo u roku od 8 dana od dana prijema.

Ukoliko je do odustanka od ugovora došlo zbog naše greške (proizvod je oštećen, kvalitet ne odgovara opisu sa sajta) u tom slučaju, mi smo dužni da Vam osim vrednosti paćene robe nadoknadimo i troškove za poštarinu koju ste Vi platili i prilikom prijema pošiljke, kao i troškove poštarine za povrat iste.


Povraćaj sredstava
Kupac može da otkaže bilo koju pošiljku bez naplate dodatnih troškova, ukoliko roba nije vec poslata.Ukoliko je roba poslata,tada isto mozete da otkažete  porudzbinu,ali u tom slučaju ste dužni da nam nadokandite troškove za pošarinu koje smo imali za slanje i za povrat robe.
Ukoliko ste primili pošiljku imate pravo na odustanak od ugovora za kupovinu, ali samo u slučau ukoliko robu niste otvorili i konzumirali (ako se radi o bilo kom dodatku ishrane- suplementu). Ove proizvode možete reklamirati ukoliko Vam je sumnjivo njihovo agregatno stanje, miris ili boja, ali napominjemo da su svi proizvodi pre stavljanja u promet uzorkovani i laboratorijski ispitani, i tek nakon toga pusteni u prodaju. Na Vaše insistiranje, uradit će se naknadna provera, i novac će Vam se vratiti ukoliko ispitivanje pokaže dasu Vaše žalbe opravdane. Napominjemo, da nećemo izići u susret reklamaciji, ako ste pogrešili ukus proizvoda, otvorili proizvod, pa Vam se dobijeni ukus ne sviđa. Sastav na deklaraciji, mora biti isti kao u proizvodu (to se ispituje prilikom uvoza), a sam ukus može da se razlikuje od proizvođača do proizvođača, i za njega nema saobrazbe.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, OGISTRA NUTRITION SHOP (www.ogistra-nutrition-shop.com) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Ukoliko ste robu platili pouzećem, novac Vam možemo vratiti na jedan od dogovorenih načina:
-1. Uplatom na Vaš tekući račun
-2. Povratom novca u iznosu koji je bio vrednost Vase pošiljke u gotovini kurirskom službom,o našem trošku
-3.Da lično dođete u našu prodavnicu i da Vam se uradi na licu mesta povrat novca

Naglašavamo da uz proizvod morate da vratite racun koji ste dobili u kutiji sa proizvodom kao i ispunjen formular obrazca za reklamaciju i Zahtev za povrat novca  sa Vasim poptpisom8oba ova dokumenta dobijate na mail prilikom izvrsene porudzbine uz racun u elektronskom obliku.Fiskalni račun doći će sa kupljenom robom u Vasem paketu,pa Vas molimo  da i njega čuvate,jer njega vraćate sa robom koju reklamirate.)

Potrošač nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.

NAGLAŠAVAMO DA SU SVI NASI PROIZVODI UPISANI U MINISTARSTVO ZDRAVLJA I DA NA SEBI IMAU DEKLARACIJU NA SRPSKOM JEZIKU SA PREPORUKOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA ZA UPOTREBU KOJA MOZE NA NEKIM PROIZVODIMA DA SE RAZLIKUJE OD NAČINA DOZIRANJA NA ORIGINALNOM PROIZVODU,I NA SVAKOJ DEKLARACIJI STOJI BROJ UPISA MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE POD KOJIM JE PREDMET ZAVEDEN U MINISTARSTVU.LICE ZADUZENO ZA REKLAMACIJEOVDE MOŽETE PREUZETI DOKUMENTA U PDF FORMATU:


KODEKS POSLOVNE ETIKE - Principi i pravila poslovne etike

Član 2

Poštovanje principa i pravila poslovne etike podrazumeva, ali se njima ne ograničava, sledeća načela:

1. profesionalno obavljanje poslovne delatnosti;

2. savesno i potpuno preuzimanje i izvršavanje obaveza i odgovornosti;

3. obavljanje privredne delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled;

4. korišćenje dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva;

5. poštovanje propisa o nespojivim poslovima;

6. čuvanje poslovne tajne;

7. izbegavanje sukoba između ličnih i interesa privrednih subjekata;

8. obavljanje poslovnih aktivnosti na način kojim se ne nanosi šteta postojećim akcionarima, članovima ili ortacima;

9. obavljanje poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala privrednog društva;

10. uzdržavanje od korišćenja političkog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva;

11. ostvarivanje poslovne saradnje sa drugim privrednim subjektima bona fide;

12. rešavanje sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi;

13. poštovanje prava intelektualne svojine;

14. obavljanje poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine;

15. uvažavanje standarda poslovne etike i doprinos daljoj afirmaciji morala u poslovnim odnosima.

SVE O POSLOVNOM KODEKSU NA SLEDEĆEM LINKU :   https://pks.rs/strana/sekcija/sud-casti-dokumenta