Prodaja robe na našem sajtu obavlja se na sledeći način.

 

1. Poseta kupca našoj web prodavnici ne zahteva registraciju. Možete bez ikakve registracije  gledati naše proizvode,informisati se o njima,o njihovom sastavu,načinu korištenja.Ukoliko imate ikakvih nedoumica,ili niste sigurni šta je najbolji izbor za Vas ,uvek nas možete kontaktirati na naše telefone 064/1856775 , 064/0826408 , 021/753058  ili na naš email   ogistra.media@gmail.com 

2. Kada se odlučite za kupovinu na našem sajtu, tada je potrebno da ostavite određene podatke,bez kojih  nismo u mogućnosti da izvršite kupovinu i da mi izvršimo   dostavu pošiljke.Postupak je sledeći:

-Morate da ostavite svoju email adresu. Osim emaila ,morat ćete da ostavite Vaše podatke:ime,prezime,adresa(ulica,broj stana ili kuće i grad) kao i broj telefona.Sve o privatnosti  i zaštiti potrošača možete pogledati OVDE

3.Sledeći korak je kupovina(odabir proizvoda,stavljanje u korpu).zatim  odabir načina plaćanja (sve o načinu plaćanja OVDE).Nakon što odabere način plaćanja,  još jednom  morate da potvrdite da ste saglasni sa uslovima korištenja,tada potvrđujete  kupovinu.

 

Ukoliko ste odabrali kartično plaćanje,svi Vasi podaci vezani za Vas račun,privatne podatke računa i sl. obavljaju se na platformi banka Intese,tako da  naš sajt nema nikakv uvid  u te iste podatke,i svaka odgovornost je na banci.Kada odaberete plaćanje pouzećem,robu plaćate  na licu mesta kuriru koji donosi pošiljku.

Napominjemo da kada kupite robu kod nas na sajtu,to znači da ste  potvrdili kupovinu,tj.da smo sklopili ugovor o kupovini na daljinu..Prihvtanjem uslova kupovine prihvatili ste  i stavku u kojoj jasno piše,da nakon kupovine,možete odustati od ugovora .Ukoliko pošiljka već nije poslata  nemate nikakve dodatne troskove  zbog otkazivanja. Ukoliko je posiljka poslata, Vi  I  dalje imate na zakonsko pravo na odustanak od ugovora,ali u tom slucaju troskove za postarinu morate da nadoknadite VI.

Otkazivanje vršite  na br telefona  064/1856775 ,064/0826408, 021 753 058 ili slanjem emaila na ogistra.media@gmail.com. Više pročitajte na      USLOVI KUPOVINE 

Svaka roba koja se kupi u toku radnog dana do 14 h  ide istog radnog dana.Pošiljke koje budu poručene posle 14 h,šalju se već narednog radnog dana.Pošiljke poručene u petak  do 14H,bit će poslateistog dana,ali će njihova dostava biti u ponedeljak.Pošiljke poručene od petka u 14h do ponedeljka u 14h(znači ceo vikend) bit će poslate u ponedeljak,i dostavljene u utorak. Ukoliko u periodu od Vaše porudžbine do vremena predviđenog za slanje ipak odustanete od kupovine,izići ćemo Vam u susret i,ali kao sto smo rekli morate da nas nazovete  ili pošaljete email u navedenom roku,pre samog slanja.Otkazivanje može da bude u slobodnoj formi,dovoljan je poziv,ili samo email.

 

MOLIMO VAS DA PRE KUPOVINE PROČITATE  ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA.OVDE SU  DELOVI

 

                                           Pravo potrošača na odustanak od ugovora

 

                                                                            Član 28

 

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).Uz ovaj obrazac potrebno je da ispunite zahtev za povrat sredstava.Oba ova obrazca prilikom kupovine na nasem sajtu ,dobijate na mail uz račun u elektronskom obliku.

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak kao i zahtev za povrat sredstava, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).

-korišćenja prava na odustanak od ugovora na povezane ugovore

-Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

                                                  Član 37

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;

2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

 

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA CEO

 

REKLAMACIJE

 

Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke postoje vidna oštećenja na kutiji, potrošač je dužan da pogleda proizvod i  ukoliko je oštećen proizvod u kutiji da pozove kurira koji je dostavio robu ili nas na 064 / 18 567 75 kako bi kurir napravio zapisnik I preuzeo oštećeni proizvod.Samo u slučaju kada je pošiljka oštećena u transportu zašisnik o reklamaciji radi kurirska služba ,i u tom slučaju mi Vama šaljemo drugi proizvod,a mi nadoknadu štete tražimo od  kurirske službe.

Ako ste otvorili proizvod koji ste poručili i postoji neki nedostatak ili nije proizvod koji ste poručili, pozovite nas I mi ćemo o našem trošku u najkraćem mogućem roku preuzeti neispravan i poslati novi.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je  nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom   nesaobraznosti(Ukoliko je proizvod sa rokom trajanjai ukoliko se roba ne skladišti na način  napisan na deklaraciji.)

Dokaz o datumu prelaska rizika, za robu kupljenu preko internet prodavnice je izdat račun.Sve troškove koji su nastali usled nesaobrazbe od momenta preuzimanja pošiljke do isporuke pošiljke kupcu snosi sam prodavac.Kupac odgovara samo za nesaobrazbu za koju je on lično odgovaran od momenta kada je pošiljka preuzeta(lom,cepanje,neadekvatno skladištenje ukoliko je reč o sportskom suplementu).

zakon o zaštiti potrošača član 37 ,stav 4.

4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja npr. kupili ste robu koja je  bila na akciji zbog kratkog roka trajanja,ili ste kupili proizvode koji su vezani rokom.U tom slučaju nesaobraznost ne mozete reklamirati nakon isteka roka ili kada je vreme isteka roka krace od vremena koje je potrebno da se proizvod  potrosi.Na sajtu će uvek vidno biti naznačen rok trajanja proizvoda ukoliko se radi o proizvodu sa kraćim rokom trajanja.Dodaci ishrani suvrsta hrane koja ima svoj rok trajanja i njih mozete reklamirati samo odmah nakon otvaranja i u vreme preuzimanja,jer se njihov kvalitet moze  izmeniti i nepravilnim cuvanjem.Zbog toga je neophodno da poprijemu pošiljke odmah proverite da li je sve uredu sa Vasim proizvodom i da nas odmah obavestite o svemu,jer  kao sto se mleko moze pokvariti ukoliko nije spremljeno u frizider i  dodaci ishrani se mogu pokvariti ukoliko ih drzite na vlaznom mestu,ukoliko nistu dobro zatvoreni ,pa dodju u kontakt za vlagom ili parom isl.

Potrošač može da izjavi reklamaciju telefonom, pisanim ili elektronskim putem uz dostavu računa na uvid ili slanjem kopije računa elektronskim putem kao i izjava u slobodnoj formi zbog čega se proizvod  reklamira.

Čim preuzmemo porudzbinu, izdaćemo reklamacioni list ili elektronskim putem poslati potvrdu o prijemu.Po prijemu reklamacije “Ogistra –nutrition- shop” tj. TR Ogistra  je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.Rok ne može da bude duži od 14 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko ima objektivnih razloga da ne može da se udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren,dužni smo da navedemo rok u kom ćemo je rešiti i o tome obavestimo potrošača.

Prvo ćemo pokušati da uklonimo nedostatak, ako ne možemo da uklonimo da zamenimo novi proizvodom.Ukoliko i unatoč tome niste zadovoljni vratit ćemo Vam novac.

Kupac može da otkaže bilo koju pošiljku bez naplate dodatnih troškova,ukoliko roba nije vec poslata. Ukoliko ste primili posiljku imate pravo na odustanak od ugovora za kupovinu,ali samo u slucau ukoliko robu niste otvorili i konzumirali(ako se radi o bilo kom dodatku ishrane- suplementu ).Ukoliko je roba poslata , Vi isto tako mozete da odustanete od  ugovora,ali u tom slucaj ste  dužni da nam nadoknadite troskove slanja i povrata posiljke koje ce nama da naplati kurirska sluzba.

Ukoliko se radi o sportskoj opremi ili garderobi,molimo Vas da nas pre kupovine kontaktirate na  nase  telefone kako biste  uz pomoc naših trgovaca  dobili  pomoć oko odabira veličina.Brojevi telefona su 064/ 1856775 ,064 /0826408 ili 021/753058.

Za svu robuo odgovorni  smo za nesaobraznost robe iz ugovora koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelazka  rizika na potrosača osim ako se radi o robi cija je priroda i dužina odredjena rokom trajanja-u tom slučaju neosaobtraznost traje koliko i rok trajanja na  proizvodu(uz uslov da je roba pravilno čuvana,kako je navedeno na deklaraciji)

Isto tako možete poslati  ispunjen obrazac i Vašu izjavu  na naš email  ogistra.shop@.gmail.com

Ukoliko Vi sami napravite grešku sa odabirom veličina ,a proizvod prilikom  probe niste oštetili , u tom slučaju,a u skladu sa zakonom Vi snosite troskove poštarine, a mi kao trgovac,smo dužni da Vam plaćeni novac vratimo u roku od 8 dana od dana prijema.

Ukoliko je do odustanka od ugovora došlo zbog naše greške(proizvod je oštećen,kvalitet ne odgovara opisu sa sajta) u tom slučaju,mi smo dužni da Vam osim  vrednosti paćene robe nadoknadimo i troškove za poštarinu koju ste Vi platili i prilikom prijema pošiljke,kao i troškove poštarine za povrat iste.

Povraćaj sredstava

Kupac može da otkaže bilo koju pošiljku bez naplate dodatnih troškova,ukoliko roba nije vec poslata. Ukoliko ste primili posiljku imate pravo na odustanak od ugovora za kupovinu,ali u tom slučaju  Vi snosite troskove postarine ,ali naglasavamo da ne mozete da vratite proizvod koji je otvoren ili Va se ne svidja ukus proizvoda(ukoliko se radi o sportskim suplementima).Ukoliko je rec o sportskoj garderobi,proizvod mozete da vratite,ali je bitno da  ga vratite u original pakovanju i u ispravnom stanju(da nije pocepan ili ostecen.Sportske suplemente   možete reklamirati ukoliko Vam je sumnjivo njihovo agregatno stanje,miris ili boja,ali napominjemo da su svi proizvodi pre stavljanja u promet uzorkovani i  laboratorijski ispitani,i tek nakon toga pusteni u prodaju.Na Vase insistiranje,uradit će se naknadna provera, i novac će Vam se vratiti ukoliko ispitivanje pokaže dasu Vaše  žalbe opravdane.Napominjemo,da nećemo izići u susret reklamaciji ,ako ste pogrešili ukus proizvoda,otvorili proizvod,pa Vam se dobijeni ukus ne sviđa.Sastav na deklaraciji ,mora biti isti kao u proizvodu(to se ispituje prilikom uvoza),a sam ukus može da se razlikuje od proizvođača do proizvođača, i za njega nema saobrazbe.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, OGISTRA NUTRITION SHOP (www.ogistra-nutrition-shop.com) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Ukoliko ste robu platili pouzećem ,novac Vam  možemo vratiti na jedan od dogovorenih načina:

-1. Uplatom na Vaš tekući račun

-2. Povratom novca u iznosu koji je bio vrednost Vase pošiljke u gotovini kurirskom službom,o našem trošku

-3.Da lično dođete u našu prodavnicu i da Vam se uradi  na licu mesta  povrat novca

Naglasavamo da uz proizvod morate da vratite racun koji ste dobili u kutiji sa proizvodom kao i ispunjen formular obrazca za reklamaciju sa Vasim poptpisom.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.

NAGLAŠAVAMO DA SU SVI NASI PROIZVODI UPISANI U MINISTARSTVO ZDRAVLJA I DA NA SEBI IMAU DEKLARACIJU NA SRPSKOM JEZIKU SA PREPORUKOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA ZA UPOTREBU KOJA MOZE NA NEKIM PROIZVODIMA DA SE RAZLIKUJE OD NAČINA DOZIRANJA NA ORIGINALNOM PROIZVODU,I NA SVAKOJ DEKLARACIJI STOJI BROJ UPISA MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE POD KOJIM JE PREDMET ZAVEDEN U MINISTARSTVU.LICE ZADUZENO ZA REKLAMACIJE

LICE ZADUZENO ZA REKLAMACIJE 

                           OBAVEŠTENJE

O PRAVU NA VANSUDSKO REŠAVANJE SPOROVA

Potrošač ima pravo da potrošački spor reši vansudskim putem u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Potrošač stiče pravo na vansudsko rešavanje potrošačkih sporova samo ako je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Trgovac je dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja sporova ukoliko potrošač želi da potrošački spor reši vansudskim putem.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

Backoj Palanci , dana 01.03.2022. godine 

 

PRIVATNOST LIČNIH PODATAKA

Sve podatke koje ste uneli koriste se isključivo za namenu kupovine naših proizvoda  ne mogu  se koristiti u druge svrhe!

Pravila i politika o privatnosti

Poštujući vašu privatnost i značaj zaštite podataka o ličnosti TR OGISTRA (www.ogistra-nutrition-shop.com), BAČKA PALANKA, je preduzetnička radnja u vlasništvu Željka Petrović PR registrovana  sa pravom Republike Srbije, matični broj 61289330 (u daljem tekstu „OGISTRA NUTRITION SHOP ") vas obaveštava o svojoj politici privatnosti u vezi sa korišćenjem veb sajta www.ogistra-nutrition-shop.com (u daljem tekstu „Veb sajt“) i vašim pravima, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu „ZZPL“).

Pristup Veb sajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. OGISTRA NUTRITION SHOP od vas ne zahteva da ostavite vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Veb sajtu.

Rukovalac, korisnik i obrađivač podataka o ličnosti

Lice koje prikuplja, obrađuje i koristi vaše lične podatke je TR OGISTRA ŽELJKA PETROVIĆ PR, preduzetnicka radnja registrovana u APR-U , sa registrovanim sedištem u Bačka Palanka,Šafarikova 80 / lokal 1 / matični broj: 61289330, PIB: 106577106.

 

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaši lični podaci kao što su:

Ime

Prezime

Adresa za dostavu

e-mail

Broj telefona

 

Bez tih podataka nismo u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu, kao i da Vas informišemo o statusu narudžbine ili o eventualno nastalim problemima ili promenama u vezi narudžbine.

OGISTRA NUTRITION SHOP  se obavezuje da će čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja što kvalitetnije usluge.

Takođe, vršimo prikupljanje informacija, analizu i obradu podataka o proizvodima koje naši posetioci pregledaju i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Sve prikupljene podatke koristimo isključivo da bismo poboljšali kvalitet i funkcionalnost našeg web sajta, i time Vam omogućili jednostavnije korišćenje, kao i sigurniju kupovinu.OGISTRA NUTRITION SHOP se zalaže za očuvanje principa privatnosti u prikupljanju, korišćenju i zaštiti korisničkih informacija.

U skladu sa ovim načelima :

- Obezbeđuje mogućnost ažuriranja ili promene podataka.

- Ograničava dostupnost vaših informacija.

- Omogućava kontakt u vezi pitanja koja su vezana za zaštitu privatnosti.

OGISTRA NUTRITION SHOP veoma ceni odnos koji ima sa svojim kupcima i odgovorno je posvećen upravljanju informacijama o korisnicima. Velika pažnja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksom.

Obezbeđivanje sigurnosti za lične podatke.Prilikom kupovine kod nas, primenjuju se mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup Vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom.

 

OGISTRA NUTRITION SHOP ne može da osigura ili garantuje sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje putem elektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost.

S obzirom da je sigurnost Vaših ličnih podataka visok prioritet, preduzet je određen broj akcija kako bi omogućio pouzdan, tačan i siguran transfer podataka. Web stranice OGISTRA NUTRITION SHOP-a  koriste tehnologiju enkripcije, kao što je Secure Sockets Layer (SSL), kako bi se zaštitili Vaši lični podaci tokom transfera podataka. SSL vrši enkripciju podataka iz porudžbine, kao što su Vaše ime, prezime, adresa i sl.

Kako bi podigli nivo sigurnosti, prilikom kreiranja korisničkog naloga na našim Web stranicama, potrebno je da odaberete ličnu šifru koja bi trebalo da sadrži od 6 do 30 slovnih karaktera uključujući kombinaciju i slova i brojeva. Lično ste odgovorni za očuvanje tajnovitosti vaše šifre ili podataka o korisničkom nalog

Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti vaše privatne informacije.

Nećemo predati vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.

 

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

COOKIES

Ogistra nutrition shop -Tr Ogistra koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vasem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime vlasnika sajta OGISTRA NUTRITION SHOP (www.ogistra-nutrition-shop.com) obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u OGISTRA NUTRITION SHOP-u (TR OGISTRA®, PREDUZETNIK Željka Petrović, 21400 BAČKA PALANKA, Šafarikova 80, Lokal 1, MATIČNI BROJ: 61289330, PIB: 106577106), kao i naši poslovni partneri, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverziji

 

SR: Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

EN: All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Politika reklamacija

Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke postoje vidna oštećenja na kutiji, potrošač je dužan da pogleda proizvod i ukoliko je oštećen da pozove kurira koji je dostavio robu ili nas na +381 64 1856 775 ili +381 64 0826 408, kako bi kurir napravio zapisnik i preuzeo oštećeni proizvod. - Ako ste otvorili proizvod koji ste poručili i on ne radi, postoji neki nedostatak, nije proizvod koji ste poručili, pozovite nas i mi ćemo o našem trošku u najkraćem mogućem roku preuzeti neispravan i poslati novi. - Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Više o našoj politici reklamacija proćitajte na stranici Reklamacije.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, OGISTRA NUTRITION SHOP (www.ogistra-nutrition-shop.com) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

SAGLASNOST I PROMENA USLOVA

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Ogistra Nutrition shop-TR OGISTRA se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

PLAĆANJE I USLOVI KUPOVINE

Naručivanje robe putem sajta

Naručivanje robe na  www.ogistra-nutrition-shop.com   internet prodajnom mestu može se vršiti 24 časa na dan sedam dana u nedelji.

Roba se naručuje elektronskim odabirom određenog proizvoda (artikla) i njegovim dodavanjem u potrošačku korpu klikom na dugme "Dodaj u korpu".

Cene na našem sjtu su iskazane sa uračunatim PDV-om.Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac konačno potvrdi narudžbinu klikom na dugme "Potvrdi porudžbinu" u poslednjem koraku na strani za slanje porudžbine.OGISTRA NUTRITION SHOP ima obavezu da isporuči sve naručene proizvode kojih u trenutku porudžbine ima na zalihama.

Ukoliko nas tim  nije u mogućnosti da isporuči bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktiraće kupca robe po pitanju zamene poručene robe ili otkazivanja porudžbine, putem e-pošte ili telefonskim putem. Svi ostali naručeni proizvodi će biti isporučeni u skladu sa ovim uslovima i pravilima.

OGISTRA NUTRITION SHOP ne odgovara kupcu za bilo kakvu vrstu eventualno nastale štete, zbog nemogućnosti da isporuči bilo koji od naručenih proizvoda.

Naručivanje robe putem telefona

Ukoliko iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da izvršite porudžbinu putem sajta, možete to učiniti i telefonom na brojeve telefone 021 753 058 ,   064 18 567 75  , 064 08 26 408 i to   radnim danima od 8  do 20 časova i subotom od 9  do 15 časova

Registracija je besplatna

-Da bi ste kupili proizvod morate se registrovati.

-Vaši lični podaci kao i adresa moraju biti ispravnI,a neohodno je i da ostavite ispravan broj telefona radi lakse isporuke.

-Placanje vrsite prilikom preuzimanja posiljke kuriru  koji vam donosi posiljku.Njemu placate i troskove postarine koja mora da pise na popratnom dokumentu koju kurir daje uz robu.Nju obavezno pogledajte da ne bi doslo do situacije u kojoj je naplacena postarina veca od naznacene.

Sve navedene cene proizvoda na našem sajtu su sa uračunatim PDV-om.Na našem sajtu postoji pravilo korpe gdese na kupovinu preko 10 000,00 (desethiljada rsd)odobrava popust od 10 %.

NAPOMINJEMO DA SE OVO PRAVILO NE ODNOSI NA PROIZVODE NA KOJIMA JE NAPISANO -NA OVAJ PROIZVOD NEMA DODATNI POPUST.

MEĐUTIM,UKOLIKO NARUČITE 2 PROIZVODA U KOMBINACIJI GDE SE NA JEDAN PROIZVOD ODOBRAVA POPUST,A NA DRUGI NE ODOBRAVA,UKOLIKO VREDNOST  PORUDŽBINE BUDE VECI OD 10 000 RSD,NA ONAJ PROIZVOD  NA KOJI SE POPUST OBRAČUNAVA,VI ĆETE DOBITI POPUST.

PRIMER :paket xxl(na ovaj proizvod se ne odobrava popust) cena 8640,00+ the amino whey hydro3,5 kg 6640,00 .Na paket xxl cena ce biti 8640 rsd,ali ovaj drugi bit će umanjen za 10% pa će njegova cena biti 5976,00.Ukupan će iznos biti 14616,00 rsd.

Ogistra Shop često  ima Akcije za vreme kojih na određene  proizvode odobravamo dodatni popust.Na sve te akcijske cene ne odobrava se dodatni popust.

Otprema robe

Naručena roba će biti spakovana u skladu sa pravilima kurirske službe, tako da se normalnim rukovanjem pri transportu ne može oštetiti.

OGISTRA NUTRITION SHOP nije odgovoran za gubitak ili eventualnu štetu nastalu usled okolnosti koje su izvan kontrole kompanije koja pruža usluge kurirske službe.

Dostava robe

Dostava robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije putem kurirske službe "BEX ", direktno na adresu kupca.

Dostava robe se ne vrši nedeljom  ili za vreme  državnih praznika.

Uobičajeno vreme isporuke je najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od obaveštenja naše prodajne službe o potvrdi porudžbineOGISTRA NUTRITION nije odgovoran za eventualnu štetu nastalu zbog kašnjenja u dostavi robe od strane kurirske službe do krajnjeg kupca.OGISTRA NUTRITION SHOP se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca, putem telefona ili e-maila.Sve eventualne promene  na opisu proizvoda na sajtu(cena,kolicina,novo pakovanje i sl.) , sem promena vezanih za isporuku  koje odredjuje kurirska sluzba se ne odnose navec potvrdjene porudzbine.

Otkazivanje pošiljke

Kupac može da otkaže bilo koju pošiljku bez naplate dodatnih troškova,ukoliko roba nije vec poslata .Ukoliko ste primili posiljku imate pravo na odustanak od ugovora za kupovinu,ali samo u slucau ukoliko robu niste otvorili i konzumirali(ako se radi o bilo kom dodatku ishrane- suplementu ).

Ukoliko se radi o sportskoj opremi ili garderobi,molimo Vas da nas pre kupovine kontaktirate na  nase  telefone kako biste  uz pomoc naših trgovaca  dobili  pomoć oko odabira veličina.Mođeteda nas kontaktirate  OVDE .Ukoliko Vi sami napravite grešku sa odabirom veličina ,a proizvod prilikom  probe niste oštetili  u tom slučaju,a u skladu sa zakonom Vi snosite troskove postarine, a mi kao trgovac,smo dužni da Vam placeni novac vratimo u roku od 8 dana od dana prijema.

Ukoliko je do odustanka od ugovora došlo zbog naše greške(proizvod je oštećen,kvalitet ne odgovara opisu sa sajta) u tom slučaju,mi smo dužni da Vam osim  vrednosti paćene robe nadoknadimo i troškove za poštarinu koju ste Vi platili i prilikom prijema pošiljke,kao i troškove poštarine za povrat iste.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, OGISTRA NUTRITION SHOP (www.ogistra-nutrition-shop.com) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.Novac za robu kupljenu pouzećem , možemo Vam  vratiti na jedan od dogovorenih načina:

-1. Uplatom na Vaš tekući račun

-2. Povratom novca u iznosu koji je bio vrednost Vase posiljke u gotovini kurirskom službom,o našem trošku

-3.Da lično dođete u našu prodavnicu i da Vam se uradi  na licu mesta  povrat novca

Naglasavamo da uz proizvod morate da vratite racun koji ste dobili u kutiji sa proizvodom kao i ispunjen formular obrazca za reklamaciju sa Vasim poptpisom.

Napomena:

Ukoliko ste poručili, izvršili potvrdu prijema, istu tu porudžbinu odbijete prilikom dostave,a da nas niste obevestili o odustanku, ne zelite da se javite na nas poziv ili ne odgovaratena nas  mail,iako je sa posiljkom bilo sve  u redu,  gubite pravo kupovine na našem shop-u.Na Ogistra Shopu plaćanje se obavlja na dva načina i to:

1.Plaćanje pouzećem (plaćanje kuriru prilikom preuzimanja pošiljke)

2.Kartično plaćanje

Pošiljka se  šalje brzom poštom . Vreme dostave 2-3 radna dana. CENA paketa (ispod 5.000 RSD) će biti uvećana po ceni tarifiranja brze pošte.

Bex Express vrši dostavu samo radnim danima. Zbog toga ćete paket koji poručite petkom do 14h, dobiti u ponedeljak ili utorak (u zavisnosti od udaljenosti mesta u kom živite), a paketi poručeni petkom posle 14h, ili u toku subote i nedelje, na adresu će stizati utorkom ili sredom.

Kupac pri preuzimanju pošiljke plaća vrednost naručenih proizvoda i uslugu (poštarinu),osim u slučaju kada je robu platio karticom,u tom slučaju  kurirskoj slućbi plaća samo poštarinu.

Ako kupujete proizvode čija ukupna vrednost prelazi  5.000 RSD dostava je BESPLATNA  ,a troskove transporta snosimo mi.Vi  placate samo dodatnu uslugu otkupa novca koju naplacuje kurirska  sluzba u iznosu od 90 rsd.Ukoliko je narudzbina ispod 5000,00 TROSKOVE TRANSPORTA SNOSITE VI.

NAPOMINJEMO DA CE SE UZ VREDNOST POSILJKE DODATNO URACUNATI USLUGA OTKUPA NOVCA (KOJU NAPLACUJE KURIRSKA SLUZBA)U IZNOSU OD 90,00 rsd.

SVE  PORUDZBINE KOJE NARUCITE  RADNIM  DANOM DO 14 CASOVA   BIT CE  POSLANE TOG  ISTOG  DANA,A  OSTALE  SE  SALJU  SUTRADAN

PORUDZBINE  KOJE  SU  NARUCENE U TOKU RADNE  NEDELJE BIT CE DOSTAVLJENE NAJKASNIJE DO PETKA.PORUDZBINE NARUCENE U PETAK DO 14 H BIT CE DOSTAVLJENE U PONEDELAK,

SVE  PORUDZBINE  NAPRAVLJENE  OD 14 CASOVA U PETAK (KADA  POCINJE  VIKEND),ZA  VREME  VIKENDA I U  PONEDELJAK  DO 14   SALJEMO  U PONEDELJAK I  MOZETE  IH OCEKIVATI  VEC  NAREDNIH  DANA(OBICNO  UTORAK,EVENTUALNO  SREDA)!ZA VREME PRAZNIKA POSILJKE KOJE SE NARUCE ZADNJEG RADNOG DANA DO 14 CASOVA SALJU SE TOGA DANA, A DOSTAVA JE PRVOG RADNOG DANA POSLE PRAZNIKA.

 

PRILIKOM  DOSTAVE PAKETA( UKOLIKO  SE  POJAVI  BILO  KAKAV  PROBLEM OKO  PRONALASKA  ADRESE ILI  SL.) KURIRSKA  SLUZBA  UGLAVNOM  KONTAKTIRA  KUPCE  PUTEM  TELEFONA,PA  VAS  NAJLJUBAZNIJE  MOLIMO  DA  SE JAVITE  NA TELEFON  (KAKO  BISTE  STO  PRE  STUPILI  U POSED NARUCENOG  PAKETA ).

 

UKOLIKO IMATE BILO KAKVE PROBLEME SA KURIRIMA ,SA VREMENOM DOSTAVE(KASNJENJEM ISPORUKE) ILI BILO KAKAV PROBLEM SA SAMOM POSILJKOM MOLIMO VAS DA NAS ODMAH KONTAKTIRATE NA  JEDAN OD NAVEDENIH TELEFONA(064 18 56775 ILI 021 753 058).

Ovi uslovi koristenja odnose se na dostavu sa nasim ugovorenim dostavljecem odnosno sa  BEX brzom postom .Ukoliko zelite da se dostava izvrsi sa nekom drugom  kurirskom sluzbom troskove dostave snosite sami,cak iako porudzbina bude iznad 5000,00 rsd.

DOSTAVU OBAVLJAMO SA  KURIRSKOM SLUZBOM:  Bex ekspres.

Molimo vas da nam u napomenu pre zavrsetka  porudzbine napisete kojom kurirskom sluzbom da vam posaljemo paket.Ukoliko ne napisete smatrat cemo da ste tu odluku ostavili nama i mi cemo posiljku poslati sa kurirskom sluzbom koja se pokazala kao najefikasnija za  grad na kome zivite.

Ukoliko zelite da se posiljka  isporuci nekom drugom kurirskom sluzbom dovoljno je da ime kurirske sluzbe   NAPISETE U NAPOMENI,ALI U TOM SLUCAJU ZA SVE DRUGE  KURIRSKE SLUZBE troskove postarie  SNOSITE VI SAMI.

Otprema robeNaručena roba će biti spakovana u skladu sa pravilima kurirske službe, tako da se normalnim rukovanjem pri transportu ne može oštetiti.

OGISTRA NUTRITION SHOP nije odgovoran za gubitak ili eventualnu štetu nastalu usled okolnosti koje su izvan kontrole kompanije koja pruža usluge kurirske službe.

Dostava robeDostava robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije putem kurirske službe "BEX ", direktno na adresu kupca.Dostava robe se ne vrši nedeljom  ili za vreme  državnih praznika.

Uobičajeno vreme isporuke je najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od obaveštenja naše prodajne službe o potvrdi porudžbine

OGISTRA SHOP  nije odgovoran za eventualnu štetu nastalu zbog kašnjenja u dostavi robe od strane kurirske službe do krajnjeg kupca.

 

                       ODLUKA O POPUSTIMA  NA NASOJ WEB PRODAVNICI

NA NASEM SAJTU TRENUTNO SU AKTUELNI  SLEDECI POPUSTI:

1. NA KUPOVINU PREKO DESET HILJADA DINARA ODOBRAVA SE POPUST OD 10%(ovaj popust se ne odobrava na proizvode na kojima pise -NA OVAJ PROIZVOD SE NE ODOBRAVA DODATNI POPUST)Na sve ostale proizvode obracunat ce Vam se popust. U vreme popusta 2. kada je aktiviran popust od 15%,  ovo pravilo popusta ne vazi.

2. Svakog radnog dana  U PERIODU OD 14-15H  KUPCI MUGU DA KUPE PROIZVODE NA SNIZENJU OD 15%.U TO VREME JE NA SAJTU VIDLJIVA CENA STARA , KAO I NOVA CENA SA  OBRACUNATIM POPUSTOM.NA PROIZVODE NA KOJIMA PISE(NA OVAJ PROIZVOD SE NE ODOBRAVA DODATNI POPUST SE U VREME OVOG HAPPY HOUR POPUSTA CENE NECE SNIZITI I NA NJIH SE NE ODOBRAVA DODATNI POPUST)

3.UKOLIKO STE PRATTILAC NEKIH OD NASIH  REKLAMNIH LICA  KOJI NA SVOM PROFILU REKLAMIRA PROMO KOD, KADA UNESETE KOD KOJI JE  OBJAVLJEN NA NJIHOVOM PROFILU, UNOSOM  TACNOG NAZIVA VAUCERA NA KRAJU KUPOVINE MOZETE  OSTAVRITI POPUST OD 15%.OVAJ VAUCER NECE VREDETI UKOLIKO STAVITE U KORPU PROIZVOD NA KOM PISE -NA OVAJ PROIZVOD SE NE ODOBRAVA DODATNI POPUST.

OVA TRI POPUSTA VREDE U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2023. GODINE.

4.UKOLIKO KUPITE PAKET  SA KOMBINACIJOM PROIZVODA KOJE SMO ZA VAS MI ODABRALI, USTEDIT CETE  NA SVAKOM PAKETU OD 15-25% .NA TE PAKETE NECETE DOBITI DODATNI POPUST IZ BILO KOJE KATEGORIJE POPUSTA 1.2. ILI 3.

NA SVAKOM PAKETU CEMO JASNO NAGLASITI OD KADA DO KADA CE  PAKET BITI DOSTUPAN.

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOSENJA.

 ZA TR OGISTRA  ODLUKU DONELO ODGOVORNO LICE : ZELJKA PETROVIC.