ISTINE I ZABLUDE O KREATINU

ISTINE I ZABLUDE O KREATINU

Od početka naše ere prošlo je više od 2000.godina, a još uvek bezbroj mitova, zabluda i netačnih informacija kruži o čudesnom proizvodu iz sveta bodybulding-a o kreatinu i njegovim oblicima. 

Da li zadržava vodu ili ne?
Daje li snagu ili masu?
Treba li izvršiti punjenje ili ne? 

ISTINE:

Cilj upotrebe kreatina, kao dodatka ishrani je povećanje kompletne kreatinskog i kreatinsko-fosfatnog nivoa u mišićnim ćelijama, ali se kreatin fosfat samo u mišićnoj ćeliji spaja sa slobodnim kreatinom i fosfatnom grupom uz pomoć odgovarajućih enzima. Slikovito rečeno, između želuca i mišićnih ćelija u organizmu nema kreatin fosfata. 

U nutrijentima je kreatin u vezanom obliku samo zato da bi ostao stabilan.

U bilo kom kreatinskom spoju (Kreatin-monohidrat, kreatin-fosfat, kreatin-citrat) tokom apsorpcije veze se raspadaju i slobodni kreatin ulazi u krvotok, pa u idealnom slučaju deo u mišićne ćelije gde može da nastane hemijski spoj kreatin-fosfat. 

Među apsorpcijom kreatinskih oblika nema većih razlika. Važno je uzeti u obzir srazmeru slobodnog kreatina sadržanog u različitim hemijskim oblicima, koji kao aktivna delotvorna materija može da dospe u ćelije. Upotreba kreatinskog sadržaja izgleda ovako:

  • Kreatin-monohidrat: 88%
  • Kreatin-fosfat: 62%
  • Kreatin-citrat: 40%

Monohidrat značajno vodi i sadrži mnogo više delotvornih materija.

Kreatin se najlakše i najekonomičnije može uneti u obliku sintetskog kreatinskog monohidrata, nutrijenta koji ima čistoću i kvalitet leka (Spoj kretaina i jednog molekula vode). 

Kreatin-monohidrat delotvorno stimuliše, kako kompletan nivo kreatina, tako i skladišta kreatin-fosfata u ćelijama mišića. Gotovo svaki kreatinski proizvod sadrži monohidarte, a većina istraživanja dokazuje delotvornost konkretno ovog oblika.

Dobar, čist kreatin-monohidrat bele je boje, ima fina zrna i prašak je neutralnog ukusa.

ZABLUDE:

Kreatin-fosfat je delotvorniji 3x više od ostalih kreatinskih vrsta, jer predaje energiju mišićima. 

Pre smo videli da to nije tačno. Zbog nižeg kreatinskog sadržaja kreatin-fosfat je manje delotvoran od monohidrata, nema nikakvih prednosti.

Kreatin-fosfat je materija koja je slična tečnostima u organizmu.

Kreatin-fosfata ima u organizmu, ali to ne znači da ga putem oralnog uzimanja možemo uneti u ovom obliku. I ins. je sličan tečnostima u organizmu, ali ga dijabetičari moraju sebi davati u obliku injekcije, a ne gutanjem tableta. I ins. se tokom probave razgrađuje, kao i kreatin-fosfat.

Postoje vrste kreatina koji zadržavaju vodu u organizmu, kao i onih koji je ne zadržavaju.
Odnosno određeni tip kreatina koji daje snagu, dok drugi tip kreatina daje masu.

Kao što smo videli, delovanje svih kreatinskih vrsta takvo je da deo slobodnih kreatina u određenoj količini dospevaju u mišićne ćelije gde se jedan njihov deo pretvara u kreatin-fosfat. Tamo putem osmoze privlači vodu u unutrašnji deo ćelije, to je neizbežno, potrebno i željeno delovanje i to daje osnove uspešnosti kreatina.

Zašto? Jer je u ćelijama koje su zbog dobre snabdevenosti vodom nabrekle, veća brzina anaboličkih procesa i procesa oblikovanja tj. građenja mišića. Ako jedna određena vrsta kreatina manje povećava vodeni sadržaj mišića, tada ga je i manje u mišiću i manje je delotvoran.

Ponavljamo,važno je koliko slobodnog kreatina dospe u mišić. Što ga bude više, biće veći i vodenii sadržaj i masa mišića, a povećaće se i snaga. Zbog ugljenohidratnog sadržaja kreatinskih transportnih sistema, mnogi verovatno brkaju veću količinu vezane vode, odnosno nepravilnu upotrebu takvih šećernih formula, tokom koje eventualno dolazi do stvaranja masnoća, sa povećanjem obima ćelija kao posledice delovanja kreatina.

Dovoljno je uzimati kreatin samo sa voćnim sokom.

Treba znati da apsorbovani, već u krvotoku cirkulišući kreatin, mora na neki način da dospe u mišićne ćelije. Da bi se to stimulisalo potrebna su dva osnovna uslova: 

Osigurati odgovarajuće količine natrijuma (s obzirom da kreatinski transport zavisi od natrijuma), odnosno ins. kao stimulatora hormonalnog nivoa opšteg skladištenja hranljivih materija, pre svega konzumiranjem ugljenih hidrata.

Voćni sok nije najidealniji za to jer je indeks krvnog šećera oko 20, dok je dekstroze (Grožđanog šećera) 100. Dakle najbolje povećanje nivoa ins. postiže se sa dekstrozom. Ukoliko dekstrozu pomešamo kod kuće sa kreatinom, još uvek nećemo imati jedan pravi kreatinski transportni sistem, jer iz ove mešavine još fali natrijum, fosfati, taurin i liponska kiselina i drugi dopunski elementi. Upravo zato postoje kreatinski transportni sistemi kao nutrijenti i njihove različite generacije.

Nastavak teksta pročitajte na našem BLOGU


Svi komentari