dosta-vam-je-da-budete-gojazni

Ins. je esencijalni hormon koji kontroliše vaš nivo šećera u krvi.
Luči ga pankreas i on pomaže da se šećer iz vašeg krvotoka premešta u ćelije za skladištenje. Kada su ćelije otporne na ins. one ne mogu da koriste ins. efikasno ostavljajući vaš šećer u krvi visokim.
Kada pankreas oseti visok nivo šećera u krvi on izluči ins. da bi prevazišao otpor i smanjio nivo šećera.


Vremenom, ovo može da uspori pankreas od ćelija koje proizvode ins. što je često kod tipa 2 dijabetesa. Takođe, duži periodi visokog nivoa šećera u krvi mogu da oštete nerve i organe.
Najviše ste u riziku od ins.ske otpornosti ako imate predijabetes ili porodičnu istoriju tipa 2 dijabetesa kao i ako ste prekomerne težine ili gojazni.


Ins.ska osjetljivost se odnosi na to koliko su vaše ćelije osetljive na ins.. Poboljšavanje toga može da vam pomogne da smanjite otpornost na ins. kao i mnoge bolesti, uključujući i dijabetes.
Za sportiste je ins.ska osjetljivost jako važna jer će oni koji imaju veću ins.sku osjetljivost skladištiti više šećera iz krvi u mišićima za razliku od otpornijih kolega koje će više skladištiti u masnom tkivu. Visoka ins.ska osetljivost pomaže da se šećer iz krvi uskladišti u mišićima u vidu glikogena i tako obezbedi najefikasnije gorivo za trening.


Evo 14 prirodnih načina podržanih naukom kako da pojačate svoju ins.sku osjetljivost.


1. Više Spavajte


Dobar san je bitan za vaše zdravlje.
U protivnom, manjak sna može biti štetan i povećati rizike infekcije, bolesti srca i tipa 2 dijabetesa.
Nekoliko studija su takođe povezale loš san sa smanjenom ins.skom osetljivošću.
Na primer, jedna studija sa 9 zdravih volontera je otkrila da spavanje samo 4 sata u toku jednog dana smanjuje ins.sku osjetljivost i sposobnost da se reguliše šećer u krvi, u poređenju sa 8 i po sati sna.
Na sreću, nadoknada izgubljenog sna može da povrati efekte koje je loš san imao na ins.sku otpornost.
Rezime: Manjak sna može da ugrozi vaše zdravlje i poveća ins.sku otpornost. Nadoknada izgubljenog sna može da okrene njegove efekte.


2. Vežbajte više 

Redovno vežbanje je jedan od najboljih načina da se poveća ins.ska osjetljivost.
Takođe pomaže da se šećer skladišti u mišićima i poboljšava momentalno ins.sku osetljivost koja može trajati od 2 pa do 48 sati, zavisno od vežbe.
Na primer, jedna studija je pokazala da 60 minuta vožnje bicikla umerenim tempom poboljšava ins.sku osetljivost za 48 sati.
Mnoge studije su otkrile da vežbanje povećava ins.sku osjetljivost među muškarcima i ženama sa ili bez dijabetesa.
Na primer, studija sa gojasnim muškarcima sa i bez dijabetesa je otkrila se ins.ska osetljivost povećava kada učesnici vežbaju sa opterećenjem u periodu od 3 mjeseca.

Nastavak teksta, procitajte na nasem BLOGU