Istraživaci znaju za leucin decenijama, ali uzbudljivo novo istraživanje je bacilo novo svjetlo na ovu amino kiselinu koja poboljšava zdravlje. Mnogo benefita proteina može se pripisati leucinu zbog njegove sposobnosti da stimuliše sintezu proteina, pomogne da se upali tjelesni prekidac za izgradnju mišica i poštedi mišic dok ste na dijeti.

                                                      

Leucin je esencijalna amino kiselina razgranatog lanca
Leucin je esencijalna aminokiselina, što jednostavno znaci da naša tijela ne mogu da ga proizvedu i da ga moramo unijeti iz prehrambenih izvora. Leucina ima najviše od svih amino kiselina razgranatog lanca (BCAA) u mišicima (druge dvije su izoleucin i valin). BCAA cine veliki dio amino kiselina u mišicima. One su jedinstvene zato što su one jedine amino kiseline koje mišici sagorijevaju kao gorivo; stoga, nivo BCAA u krvi i mišicima se smanjuje posle vježbanja.
U prošlosti, istraživaci su gledali na aminokiseline jednsotavno kao na supstance potrebne da se naprave mišici i ostali tjelesni proteini - nešto poput cigli potrebnih za gradenje kuce. U slucaju leucina, skorašnja istraživanja su pokazala da ova amino kiselina ima više uloga koje prevazilaze davanje materijala za izgradnju mišica.

Leucin stimuliše sintezu proteina da bi se izgradili mišici
Bilo da ste zainteresovani za izgradnju mišica ili za sprecvanje razgradnje mišica koje se normalno dešava tokom dijete i starenja, stimulisanje sinteze proteina je apsolutni kljuc. Vecina ljudi zna da konzumiranjem proteina pokrecemo povecanje u sintezi proteina, zbog cega su suplementi sa proteinima popularni nakon treninga. Novi istraživaci rafiniraju svoja znanja o tome zašto protein stimuliše anabolizam (izgradnju) mišica. Naucnici su pokazali da je nivo amino kiselina u krvi direktno odgovoran za povecanje sinteze proteina u mišicu. Krajnje, amino kiselina leucin je najviše povezana sa sintezom proteina.

U seriji eksperimenata istraživaci su direktno ispitivali sintezu proteina posle hranjenja životinja razlicitim formulama amino kiselina i poredili su ih sa uzimanjem glukose. Kada je cijeli protein (onaj koji sadrži sve amino kiseline) pojeden, sinteza proteina se povecala. Kada su konzumirane samo esencijalne amino kiseline bez neesencijalnih, isto povecanje je zabilježeno što znaci da neesencijalne amino kiseline nisu potrebne za stimulisanje sinteze proteina. Kada su samo BCAA konzumirane opet je bilo povecanje u sintezi proteina. Konacno kada je samo konzumiran leucin, sinteza proteina je takode bila povecana do istog nivoa. Ova otkrica su pružila snažne dokaze da je leucin pokretacka snaga iza sposobnosti proteina da stimuliše sintezu proteina.

Leucin aktivira mTOR - da pokrene mišicni rast
Serija celijskih studija je jasno pokazala da leucin direktno aktivira kriticno jedinjenje unutar mišica zvano mTOR (meta rapamicina kod sisara). Ispostavlja se da je mTOR kao molekularni prekidac koji pali mašineriju za produkciju mišicnih proteina i da je leucin jedan od vecih aktivatora mTORa. Tako da leucin ne samo da doprema gradivne blokove za sintezu proteina nego igra i kljucnu ulogu u regulatornim procesima. Cak i kada je izobilje amino kiselina dostupno za dobavljanje gradivnih materijala za nove mišice, dodavanjem leucina povecavate sintezu proteina cak još više. Na kraju krajeva, dodavanjem leucina vašoj dijeti je efektivna strategija da maksimizirate anabolizam mišica nakon treninga sa opterecenjem.

Nastavak teksta, procitajte na nasem  BLOGU