novo-kreatin-redukuje-aktivnosti-miostatina

Postoji li nešto što kreatin ne može da učini za naše telo i radne performanse? Sudeći po novim zaključcima studija, korisnosti uzimanja ovog suplementa se samo ređaju. Novo otkriće postavljeno kao revolucionarno odnosi se na mogućnost kreatina da umanji aktivnosti miostatina. A još otkako su se nekoliko godina ranije pojavile fotografije onih čuvenih miševa sa manjkom ovog gena, odnosno onih čuvenih krava, bodibilderi tragaju za efikasnim metodama kojima će redukovati aktivnost miostatina. 


Sportisti za sada strpljivo čekaju da se pojavi lek koji će biti odobren za upotrebu od strane sportista, a koji redukuje aktivnosti miostatina, ali kako za sada stvari stoje, moraćemo sačekati još malo. Ali, nakon nedavno završenih studija, moglo bi se reći da je odgovor sve vreme bio ispred nas, u jednom od najšire upotrebljavanih suplemenata u sportskoj zajednici-kreatinu (Cr).


Kreatin aktivira signalizaciju IGF-1 u mišićnim tkivimaPostoje respektabilni zaključci koji tvrde da kratkoročna upotreba kreatina može promovisati mišićni rast kod sportista snage. Novije studije iznalaze različite mehanizme po kojima kreatin promoviše mišićni rast.Jedan od načina na koji kreatin može promovisati hipertrofiju jeste kroz veće angažovanje IGF-1 mRNA. Među poznatim faktorima rasta, IGF-1 je poznat kao signalizator satelitskih ćelija, kao i aktivator procesa sinteze proteina., ali i direktni stimulator mišićnog rasta. Štaviše, IGF-1 izgleda da je tako jak stimulator hipertrofije, da je u nekoliko studija primećen lokalni rast (na mestu ubrizgavanja seruma) skeletnog mišića, nakon tretiranja sa IGF-1.


Od ranije nam je poznato, a zahvaljujući studijama koje su izvođene u laboratorijskim uslovima u okviru kojih su se mišićne ćelije ljudskih mišića „uzgajale“ u sudovima, da nakon tretiranja kreatinom ove ćelije su zabeležile bolju diferencijaciju i uvećano otpuštanje IGF-1 mRNA. A kakvi su rezultati studija koje su izvođene van laboratorija na ljudima? Isti, suplementacija kreatinom danas dokazano stimuliše aktivnost IGF-1 mRNA. 

U jednoj studiji vršena je biopsija mišića vastus lateralis kod utreniranih sportista, u fazi mirovanja, zatim 3 i 24 sata nakon treninga. Sportisti su uzimali kreatin u jednoj grupi, odnosno šejk bogat proteinima i hidratima u drugoj grupi, tokom 5 dana u obe grupe. U grupi koja je uzimala kreatin, rezultati biopsije su pokazali uvećano prisustvo i aktivnost mRNA za IGF-1 i to čak za 30%! Fizička aktivnost je takođe uzrokovala uvećano lučenje IGF-1 u periodu tri sata nakon treninga za 24%, a u periodu od 24 sata nakon treninga za odličnih 29%! Ipak, interesantno je bilo za primetiti da su istraživači ocenili da ovi rezultati nisu direktna posledica uzimanja Cr suplementacije.


Treba primetiti da je u ovoj studiji zabeleženo da je suplementacija kreatinom uvećala mRNA IGF-1 bez vežbanja, a kombinacija Cr i fizičkog treniranja nije dala izraženije rezultate. Istraživači su zaključili da je uvećane kvalitetne mišićne mase koje se često dovodi u vezu sa upotrebom kreatina možda posledica signalizacije putanja koje imaju veze sa mišićnim mRNA IGF-1.


U nedavno objavljenom broju jednog poznatog časopisa objavljena je i studija koja je ponudila zaključak da unos kreatina uvećava aktivnost satelitskih ćelija. U okviru ove studije učestvovalo je 32 zdrava muškarca koji su izvodili trenažne protokole za fizičku snagu tokom 16 nedelja, uzimajući ili kreatin, ili protein ili placebo. Mišićne biopsije izvođene su prve nedelje, četvrte, osme i u šesnaestoj nedelji. Svi ispitanici trenirali su po tri puta nedeljno.


Zaključak je izneo da su sva tri protokola uvećala proporciju satelitskih ćelija, ali da je do najizraženijeg uvećanja došlo u grupi koja je uzimala kreatin, i to tokom četvrte i osme nedelje studije. Dalje, suplementacija kreatinom uzrokovala je i uvećanje broja mionukleja po vlaknu u razmeri 14-17% po vlaknu u nedeljama 4, 8 i 16. Suprotno tome, u grupi ispitanika koji su uzimali proteinsku suplementaciju, uvećanje u mišićnim vlaknima javilo se tek kasnije, tokom 16. nedelje i u procentu od 8%.


Ova studija je od velikog značaja za sportiste, posebno bodibildere, jer među prvim i na valjan način ukazuje da suplementacija kreatinom, u kombinaciji sa težinskim treningom za snagu, pojačava aktivaciju satelitskih ćelija (što je posledica težinskog treninga takođe, ali je izraženija u kombinaciji sa kreatinom), kao i koncentracije mionukleja u mišićnim vlaknima skeletnih mišića kod ljudi. Praktična posledica ovoga jeste mogućnost izraženijeg rasta mišićnih vlakana, kao vid adaptacije na trening.

Kreatin takođe redukuje aktivnost miostatinaZnačajne vesti o ovom naslovu prvi put su došle iz Irana! Pored saznanja da kreatin uvećava mišićni IGF-1, istraživači su takođe zaključili i da ima sposobnost da redukuje miostatin.Pored toga, nedavno su istraživači ispitivali povezanost između miostatina i proteina imena GASP-1. ovaj protein se direktno vezuje za zreli miostatinski gen kao i njegov pro-peptid. Ovaj protein je takođe sposoban da blokira aktivnost miostatina. Ovaj protein je identifikovan i kod ljudi, u skeletnim mišićima, kao i u krvotoku. Pa, moguć je da GASP-1 ima veoma veliku ulogu u kontroli funkcija miostatina u skeletnim mišićima i u serumu.


U okviru studije učestvovalo je ukupno 27 zdravih muških ispitanika. Jedna grupa izvodila je težinski trening i dobijala placebo šejk, a druga je uz trening dobijala suplementaciju kreatinom u vidu kapsula od kreatin monohidrata u dozama od 0,3g  po kilogramu težine dnevno (u tri jednake doze dnevno) tokom prve nedelje studije, odnosno 0,05g po kilogramu (jednom dnevno) tokom ostalih sedam nedelja studije.


Trenažni protokol podrazumevao je rad tri dana nedeljno tokom osam nedelja, a svaka sesija podrazumevala je 3 serije 8-10 ponavljanja uz opterećenje 60-70% 1RM. Uzimanje uzoraka krvi, mišića i merenja snage (DEXA celog tela) izvođeno je prve, četvrte i osme nedelje. Nakon osme nedelje, nisu zabeležene značajnije razlike između grupa, imajući u vidu ukupni unos kalorija, hidrata, proteina i masti.


Ova je prva studija koja je pokazala da suplementacija kreatinom u kombinaciji sa težinskim treningom pojačava efekat spuštanja nivoa miostatina u serumu, a uvećava pozitivne efekte po mišićni rast i fizičku snagu nakon treninga. Dodatno, zabeleženo je da je trenaž od osam nedelja zabeležio značajno uvećanje prisustva seruma GASP-1. Nivo GASP-1 je praćen u obe grupe, a bitnije promene javile su se nakon četvrte nedelje studije.4Praktični značaj ove studije ogleda se u tome da izgleda da je kreatinu potrebno nekoliko nedelja da počne davati efekte na molekularnom nivou, a prema studijama ovo se otprilike dešava oko četvrte nedelje. Dalje, pored efekta uvećanja prisustva proteina koji blokira miostatin, GASP-1, istraživači su zaključili da se spuštanje nivoa seruma miostatina nakon treninga pojačava ukoliko pojedinac koristi kreatin, što se pozitivno odražava na mišićni rast i fizičku snagu.
U studiji koja je ispitivala efekte kreatina u suplementaciji sportiste, najizraženiji pad nivoa miostatina zabeležen je takođe oko četvrte nedelje. Dakle, može se sigurno reći da kreatin ima ulogu u uvećanju mišićne mase sportiste, odnosno fizičke snage. Ne direktnu, ali sigurno utiče preko moćnih mehanizama.