glutamin-najmocniji-suplement-za-oporavak

Glutamin se nalazi u hrani bogatoj proteinima, kao što je riba, crveno meso, pasulj i mlečni proizvodi. Glutamin se koristi kao pomoćno sredstvo kada se neko bavi dizanjem tegova, sportovima koji zahtevaju veću izdržljivost i nekim drugim sportovima, a isto tako ga koriste i oni koji pate od mišićnih grčeva ili reumatskihbolova. Osnovna namena za korišćenje glutamina sem u ishrani kod obe ove grupe, jeste i kao dodatak telesnim zalihama amino kiselina, jer su one bile korišćene tokom vežbanja ili svakodnevnih aktivnosti.[6][7]

Ispitivanja koja su istraživala probleme sa prekomernom potrošnjom glutamina do sad su se pokazala neubedljiva. Ipak, normalno doziranje je zdravo, prevashodno zato što bi glutamin trebao da se dodaje posle produženih perioda vežbanja (npr. treniranje ili vežbanje u kojem se zahteva korišćenje amino kiselina) kao i u ishrani u toku posta, i kod ljudi koji pate od psihičkih problema, oslabljenog imuniteta ili raka.

Postoji nekoliko ispitivanja koja govore o uticaju glutamina kao i o osobinama koje su osobene za njega. Danas postoji značajna količina dokaza koja povezuje glutaminom obogaćene dijete sa stvarima, kao što su: održavanje funkcije crevne bakterije, kao i to da generalno smanjuje septičnu bolešljivost i simptome problema sa varenjem.

Razlog za takve pročišćavajuće osobine koje poseduje glutamin, proizilaze iz činjenice da je intestinalna srazmera vađenja glutamina veća nego kod drugih amino kiselina i zbog toga se smatra najboljom opcijom kad se pokušavaju ublažiti problemi vezani za gastrointestinalni trakt.[8] Ovi uslovi su otkriveni posle poređenja koncentracije plazme u crevima između glutaminom obogaćene i neobogaćene dijete. Ipak, ako postoji mišljenje da glutamin ima pročišćavajuće osobine i uticaje, nepoznato je do kog opsega glutamin ima kliničke pogodnosti, zbog različitih koncentracija glutamina u raznovrsnoj ishrani.

Takođe je poznato da glutamin ima različite efekte u smanjivanju vremena zalečenja nakon operacija.[9] Vreme boravka u bolnici nakon operacije stomaka je značajno smanjeno jer se obezbeđuje propisan način ishrane pacijentima, koja sadrži određenu količnu glutamina. Klinička istraživanja su otkrila da pacijenti na režimu tekve dijete koja sadrži glutamin, imaju poboljšan azotni balans, generaciju cisteinil-leukotrienila iz polimorfnuklearnih neutrofilnih granulocita i poboljšan oporavak limfocija i intestinalnu permeabilnost (kod oprerisanih pacijenata), u poređenju sa onima koji nemaju glutamin u njihovom režimu ishrane, i sve to bez ikakvih sporednih efekata.

izvor WIKIPEDIA