visok-unos-proteina-da-ili-ne


Jedno od prvih pravila koje naučite (bar bi trebalo) kada počnete sa težinskim treningom jeste da je za mišićni rast neophodan konstantan (svakodnevni) visok unos proteina. To pravilo je toliko opštepoznato da se naziva i zlatnim pravilom bodibildinga.

Istina, nema sumnje da aktivirani mišići, naročito kod ljudi i sportista kojima je mišićni rast cilj, zahtevaju uvećani unos proteina na dnevnom nivou. To niko ne može osporiti.Zabuna se javlja kod pitanja koja količina je optimalna, da li je bitno unositi proteine u svakom obroku, da li je bitno unositi proteine u obroku nakon treninga i slično. 

Prvo, reći ćemo da je najracionalniji pristup onaj koji podrazumeva izbegavanje perioda gladovanja, tako što ćete imati nekoliko relativno ravnomerno raspoređenih obroka u danu. Dalje, neunošenje proteina u ishrani, stavlja vaše telo u metaboličko stanje u kojem ono nije u stanju da izgrađuje i čuva mišićno tkivo. 
Studije danas potvrđuju ove pretpostavke. Tačnije, skore studije potvrđuju da pojedini proteini imaju uticaja na lučenje miostatina u telu i samim tim direktnog uticaja na rast i obime (jer je miostatin blokator mišićnog rasta). Pa, što je miostatin prisutan u manjem nivou, veće su naše šanse za napredak i unapređivanje forme i obima.
U nedavnoj studiji istraživači su detaljno ispitivali kako ustvari proteini iz ishrane utiču na aktivaciju satelitskih ćelija. Satelitske ćelije jesu prekursori ćelijama skeletnih mišića i imaju ključnu ulogu u aktivaciji adaptivnih mehanizama kojima se naše telo prilagođava na stres od težinskog treninga. U studiji je učestvovao 21 zdrav muški vežbač, koji su podeljeni u dve grupe. Jedna je uzimala 1,2g proteina po kilogramu telesne težine, druga je uzimala 0,1g.  

Obe grupe bi po konzumaciji proteina radile težinski trening, pa se potom vršila biopsija mišića nogu i meren je oporavak nakon treninga.

Zabeležili su sledeće: satelitske ćelije i miostatin su značajno umanjile aktivnost odmah nakon vežbanja u obe grupe. Potom se u narednih 48 – 72 sata desilo nešto neobično: iako je došlo do spuštanja nivoa aktivnosti u obe grupe, u grupi koja je unosila manje proteina, niski nivoi aktivnosti satelitskih ćelija i miostatina su trajali znatno duže. 
Dalje, nakon što su protekla 72 sata od treninga, nivo miostatina je znatno više bio izražen u grupi sa većim unosom proteina,  dok je značajno snižen u grupi sa niskim unosom proteina. Pa, iako studija nije uspela da pokaže vezu između unosa proteina i aktivacije satelitskih ćelija, uspela je da potvrdi uticaj unosa proteina na regulaciju nivoa miostatina. U praksi možemo zaključiti da pametno projektovana dijeta sa niskim unosom proteina nekad čak može spustiti nivo miostatina, stoga otvarajući veće šanse za rast. 

Ostatak teksta, pročitajte na našem BLOGU