gojaznost-je-epidemija

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je podatke koji su dobijeni visegodisnjim istrazivanjem:70% stanovnistva sve je deblje.

Epidemija gojaznoszi sve se vise siri i sve vise ugrozava ZDRAVLJE coveka.Stoga se s pravom postavlja pitanje,sta je uzrok tome?

Jedan od uzroka je svakako sedelacki nacin zivota koji je postao svakodnevnica(auto,posao,auto,kuca,TV,internet...) sto u mnogom pridonosi povecanju telesne tezine.


Studija br. 1: kofein i njegovi efekti

Tekst prati studiju u kojoj su ispitivani termogeni, metabolički i kardiovaskularni efekti kofeina u dve grupe zdravih ispitanika. U ovoj studiji su ispitivani efekti doza od 100, 200 i 400mg kofeina na potrošnju energije kod 6 zdravih ispitanika (od 20 do 32 godine). Pokazalo se da uvećanje doze kofeina kod ispitanika uvećava i potrošnju energije. Termogeni odgovor na doze od 100, 200 i 400mg bio je oko 9.2±5.7, 7.2±6.0, and 32.4±8.2 kcal/hour (p<0.001). Analiza je pokazala vezu između doze kofeina i termogenog odgovora (p= 0.006).

Studija br.2: efekat hrom pikolinata na ins. kod ljudi

Dizači tegova: u ovoj prvoj studiji 10 zdravih ispitanika (od 18 do 21 godine) koji redovno dižu tegove primili su 200 mcg hrom pikolinata ili placebo (sredstvo koje nema nikakvo dejstvo, a ispitanicima se govori da su primili pravi lek, u ovom slučaju hrom pikolinat) u periodu od 40 dana. Telesna masa kod ispitanika koji su stvarno primili hrom pikolinat uvećala se značajno, za oko 2.2 kg, ali isto tako je zabeležen i mali, ali ipak primetan, porast telesne masnoće. Uvećanje čiste mišićne mase je bilo veoma značajno, 1.6kg. U poređenju sa grupom kojoj je divan placebo lek, uvećanje mišićne mase, pogotovu one čiste je bilo značajno (p=0.019).

Ragbi igrači: u ovoj studiji ispitanici su bili 31 igrač ragbija, koji su izvodili težinske treninge. Jednoj grupi je davan placebo lek, drugoj 200mcg hrom pikolinata, tokom 42 dana. Nakon samo dve nedelje grupa ispitanika koji su dobijali pravi lek zabeležila je značajan pad  u telesnoj masnoći (2, 7%) a porast veoma čiste mišićne mase (1, 8kg). Na kraju studije ispitanici koji su uzimali pravi lek zabeležili su gubitak od 1.2kg telesne težine, al ii oko 3.4kg masti. Nakon 42 dana uzimanja hrom pikolinata i vežbanja mišićna masa se uvećala za 2.6kg, a procenat čiste mišićne mase je sa 84.2% skočio na 87.8%!

U grupi koja je dobijala placebo lek, nisu zabeležene značajnije promene u telesnoj kompoziciji. Placebo grupa je izgubila oko 1kg telesne masnoće, a dobila oko 1.8kg mišića. Promene u telesnoj kompoziciji, kada je u pitanju dobijanje čiste mišićne mase u ovoj grupi su sa 84.6% otišle na 85.8%. 

Napredak grupe koja je dobijala stvari lek u odnosu na placebo grupu iznosi čak 44%. Dodatno, gubitak telesne masnoće je u grupi sa stvarnim lekom bio 3.5 puta veći nego kod placebo grupe.Studija br.3: uticaj hrom pikolinata na telesnu kompoziciju

U ovoj studiji 154 ispitaniku je dato piće bogato proteinima i hidratima uz 100, 200 mcg hroma, ili bez njega, dva puta dnevno, tokom 72 dana. Promene telesne kompozicije su merene u bazenu, pod vodom. Promena u telesnoj kompoziciji podrazumeva gubitak telesne masnoće, uz dobijanje na čistoj mišićnoj masi. Količina telesne masnoće je primetno opala kod onih ispitanika koji su pili piće sa hromom (200 ili 400 mcg dnevno), nego kod placebo grupe (oni koji su pili piće bez hroma).

Studija br. 4: uticaj piperina, alkaloida izvedenog iz crnog bibera na lučenje beta – karotena tokom 14 dana oralne konzumacije beta – karotena kroz suplementaciju

U ovoj studiji 12 ispitanika je uzimalo 15mg beta – karotena, uz 5mg piperina, odnosno uz placebo lek (rečeno im je da se radi o piperinu), izjutra, pre doručka, tokom 14 dana. Nakon tri meseca ispitanici su ponovo prošli isti tretman, ali su uloge bile zamenjene (prvobitna grupa koja je stvarno uzimala piperin, sada je dobijala placebo lek i obrnuto), u istom periodu od 14 dana. Zabeležen je veoma značajno lučenje beta – karotena tokom konzumacije piperina kod grupa koje su ga stvarno uzimale.

Nastavak teksta, procitajte na nasem  BLOGU