miostatin-i-misicna-masa

Osim raznik lekova koji se mogu naći na crnom tržištu i koji mogu poslužiti kao inhibitor miostatina, izgleda da je to isto moguće i sa hormonom rasta. U jednoj studiji kod ispitanika sa niskim nivoom g-h, unošenje g-h rezultovalo je i značajnom blokadom (31%) miostatinskog gena.

Ono što je iznenadilo jeste podatak da kod zdravih muškaraca (kod onih koji nisu imali nizak nivo G-H) sistemsko unošenje istog ili T nije rezultovalo blokiranjem miostatina. Ali, kombinacija T i G-h je dovela do toga! Godine 2001. 27 zdravih muškaraca, starijih od 65 godina učestvovalo je u jednoj studiji. Urađena im je biopsija mišićnog tkiva, a krv uzeta za analizu, sve ovo kako bi se utvrdilo da li ima neke interakcije između g-h, T, I-G-F-1 i miostatinskog gena. Studija je pokazala da godište, nivo telesne masnoće ili mišićne mse ne utiču preterano na interakciju ovih hormona.

Dalje, nije zabeležena značajnija promena nivoa gh, T ili I.G.-1, kao i miostatinskog gena u skeletnim mišićima. Ono što jeste zabeleženo jeste negativna veza između količine miostatinskog gena u mišiću i receptora G-H. Postoje dokumentovani dokazi da se nivo miostatina uvećava kako starimo. Hipoteza koju su postavili u ovoj studiji je sledeća: s obzirom da godinama dolazi do smanjivanja nivoa G-H u telu, a povećavanja nivoa miostatina, doktori su pretpostavili da je upravo niži nivo G-H seruma odgovoran za viši nivo miostatina.

Ipak, sve ovo je ostalo, za sada, samo na pretpostavci. Kao što se iz dosadašnjeg teksta vidi, istraživanja u vezi sa miostatinom su često protivurečna i kontroverzna. Isto tako, postoji dilema da li intenzivan težinski trening dovodi do uvećanja ili smanjenja nivoa miostatina u skeletnim mišićima. Jedna studija je pokazala da su 22 mladića, tokom 12 nedelja težinskog treniranja zabeležili porast miostatinskog gena. Da situacija bude još komplikovanija, druga studija je pokazala da su mladi i stari muškarci i žene, nakon 98 nedelja jačeg treniranja, zabeležili smanjen nivo miostatina i do 37%. Interesantno je to da nije bilo razlike između žena i muškaraca, što može navesti na zaključak da primarni muški hor. T ipak nema nekog preteranog uticaja na nivo miostatina u tkivu. Interesantno je to da je studija izvedena na miševima pokazala da fizička aktivnost miša uvećava nivo miostatina u njegovim mišićima, ali bez značajnijeg gubitka mišićne mase.

Zaključak ove studije jeste da tokom vežbanja može doći do uvećanja miostatina, ali to nužno ne znači i gubitak mišićne mase. Zbunjuće zar ne? Ali, takva su sva istraživanja kad se radi na nečemu nepoznatom. Sad mnogi među vama verovatno misle da bi se cela ova priča mogla rešiti jednim blokatorom miostatinskog gena. E, jedna studija na američkom univerzitetu je upravo išla u tom pravcu: profesionalni bodibilderi su podvrgnuti težinskom treningu tokom 12 nedelja, uz dodatak jednog leka za koji se smatra da blokirao gen. Nakon 12 nedelja treniranja i konzumacije ove supst između kontrolne grupe i grupe u kojoj su ispitanici uzimali istu nije zabeležena značajnija razlika u masi, snazi ili gubitku masnoće.

Nastavak teksta, procitajte na nasem  BLOGU