kako-napumpati-misice

Sigurno ste primetili barabe po teretanama koji imaju sjajan tonus. Njihovi mišići prosto žele da se odvoje od skeleta. Sa druge strane stojimo mi smrtnici, sa manjim, da ne kažemo ravnim mišićima.
E sad, u tekstu ćemo izneti nekoliko fora kako da popravite vaš tonus. Naravno, smešno je nadati se volumenu poput genetski nadarenih čudovišta Fila Hita ili Fleks Vilera, ali napredak je svakako moguć.Evo par tehnika koje smatramo dobrim:
1.       Uvećajte vreme pod tenzijom!

Da budemo sigurni da se razumemo: vreme pod tenzijom predstavlja period aktivnog rada mišića, vreme u kojem ga kontrahujete tokom izvođenja svake serije. Bez obzira na vrstu, kontrakcija je u neraskidivoj vezi sa mišićnom tenzijom. Za bolji volumen zainteresovani smo za efekat koji je posledica uvećane tenzije: okluzija krvnih sudova.
Tokom kontrakcije krvni sudovi unutar aktiviranog mišića  se stiskaju skoro do začepljenja. Stoga, protok krvi je u tom periodu znatno umanjen. 
Što je duža kontrakcija, duže je vreme umanjenog protoka krvi. Naravno, vaše srce neprekidno pumpa krv, pa ovo umanjenje protoka krvi rezultuje istovremenim povećanjem na suprotnom segmentu radnog mišića. 

Na kraju serije, kada kontrakcije više nema, krv prosto pojuri u ,,začepljeni’’ segment mišića.Logika jeste u ovome: što duže traje kontrakcija, okluzija je izraženija. Što je okluzija izraženija, izraženiji će biti dotok krvi nakon serije. Kako biste ovo osetili, evo prostog primera: odradite sklekova za nekih 5 sekundi. Osetite osećaj pumpe. Odmorite par minuta, pa zatim radite sklekove 30sekundi. Opet ćete osetiti isti osećaj, ali izraženiji. 

Kako god da želite nazvati taj osećaj: superkompenzacija ili jednostavno, ’’pamp’’, priliv krvi u mišić je odgovoran za uvećan pritisak unutar njega. 
Kao što je Arnold jednom prilikom rekao: ,,...osećaj pumpe je kul!’’. Ipak, ono za čim mi jurimo jeste taj površinski pritisak u mišiću, koji uslovljava rastezanje fascie, tankog sloja vezivnog tkiva ispod sloja kože.
To nije jednostavno ostvariti, ali vremenom fascia reaguje na povećan pritisak usled dotoka krvi, što dalje rezultuje uvećanom punoćom, tj. mišićnim tonusom. 

E sad, pustimo se nauke, nas zanimaju rezultati! Iskustvo jeste pokazalo da produženo vreme mišićne tenzije uzrokuje bolji mišićni tonus! Treba vremena, ali rezultati se stvarno mogu očekivati!Jače opterećenje, veći broj ponavljanja zahtevaju veće angažovanje motornih jedinica, a sve to nam ide u prilog. 
Pa, umesto sporijeg tempa sa manjim težinama, probajte sa bržim tempom (makar u koncentričnom delu pokreta), a težinu prilagodite da vam serija traje bar 45 sekundi, ili duže!Ukoliko serija traje kraće od 30 sekundi, ne možete očekivati neke preterane rezultate. sa druge strane, ukoliko odete na minut ili duže, ni to nije dobra ideja, jer za takvu seriju pretpostavka je težina koja je stvarno prelaka. Tako da 45 sekundi za jednu radnu seriju deluje kao optimalno!

2.       Povećajte obim!

Naše telo je neverovatno prilagodljiva mašina na sve čemu ga izložimo. Ukoliko su stimulacije predugo istovetne, neće imati efekta. Tako je i sa uvećanim obimom treninga.
Pod ,,obimom treninga’’ podrazumevamo ukupan broj serija i ponavljanja. Još prostije rečeno: ukupan rad na treningu!  Više rada traži više energije. Kada govorimo o mišićnoj kontrakciji, energija za to dolazi iz rezervi glikogena u mišićima: skladišteni hidrati u mišiću. 
Hajde da kažemo da ste zapamtili sve što smo govorili o ulozi ekspanzije fascie i mišićne tenzije. Recimo da ste odlučili da odradite 10serija po 12 ponavljanja na treningu za grudi. Činjenica je da će tih 10 serija znatno više utrošiti glikogena, nego da ste odradili 2 serije. Da istaknemo za svaki slučaj: glikogenske rezerve se prazne iz mišića koji su pod opterećenjem! Sjajna stvar se dešava kada na treningu dovedemo rezerve glikogena do minimuma. To je signal telu da tokom oporavka skladišti još više glikogena u treniranom mišiću kako bi naredni napor moglo lakše podneti. 

Nastavak teksta, procitajte na nasem  BLOGU