vezbe-za-masu-tricepsa         


ISPITIVANJE RAZLICITIH TRICEPSNIH POTISAKA

Da li utice oblik rukohvata i mogucnost njihovog okretanja?

Nauka tvrdi:Da!


Uspesi bodibildera su nezamislivi bez ruku odgovarajucih dimenzija i potrebne definisanosti.Starznji deo nadlaktice cini troglavi rucni misic,drugim imenom ticeps,koji se sastoji od tri dela od kojih svaki polazi iz razlicitih tacaka ramena.
Duga glava polazi ispod ramenog tanjira lopaticne kosti,a vanjska i srednja glava tricepsa polaze iz pojedinih tacaka nadlakticne kosti.Misicne glave se ujedinjuju u sirokom pljosnatom ligamentu,i prijanjaju za vecu kost podlaktice prekrivajuci zadnju plohu laktnog zgloba.Glavni zadatak tricepsa jeste opruzanje podlaktice.

Najuopstenija vezba treniranja tricepsa jeste tricepsno vucenje na tockicima,za to se koristi sprava sa sajlama i gornjim tockicima.
Za to mogu da se primene razliciti rukohvati koji osiguravaju mogucnost razlicitog nacina osiguravanja tricepsa.U recima koje slede trezimo odgovore na pitanja:Koriscenje kog rukohvata trazi najvece opterecenje za nas triceps?

Upotreba kog rukohvata void u najvecoj meri do uspeha u razvoju naseg tricepsa? Koristili smo se vec pre predstavljenom elektromiografskom metodom (EMG) najjpre smo se usmerili na vanjsku glavu tricepsa,nju smo proucili.


Metode ispitivanja bile su sledece:
Izabrali smo cetiri zdrava dobrovoljca,dva muskarca I dve zene.Svi su imali najmanje dve godine iskustva u treniranju sa tegovima i nikad nisu uzimali stimulativna sredstva.Istrazivanje je trajalo dva dana.

Prvog dana smo utvrdili maksimum jednog ponavljanja za sve ispitanike i za sve vezbe,dakle koliku tezinu mogu jedanput podici za odredjenu vezbu (1RM).Za zagrevanje su izveli po cetiri ponavljanja sa 50% od priblizno maksimalne tezine,zatim pri ponavljanju sa 80% i konacno dva ponavljanja sa 90%.Izmedju svakog seta su imali po pet minuta odmora.
Nakon toga smo presli na sustinu,od svake vezbe ispitanici su imali po tri pokusaja radi odredjivanja maksimalne tezine za izvodjenje po jednog pokusaja.Vreme za odmor izmedju vezbi bilo je takodje  po pet minuta.

Drugog dana smo ispitivali uticaj ponavljanja sa 80% tezine od maksimuma za jedno ponavljanje,a sto je utvrdjeno prethodnog dana u vezbi tricepsnog potiska na tockicima u 5 serija sa 3-minutnim odmorima,isprobavsi sve cetiri vrste rukohvata.


Ispitivani tipovi rukohvata su sledeci:


1.Zakrivljeni tricepsni rukohvat sa mogucnoscu okretanja2.Zakrivljeni tricepsni rukohvat bez mogucnosti okretanja3.Sipka za vucenje-ledja4.Ravni tricepsni rukohvat
Tokom izvodjenja pojedinih tipova vezbi merili smo elektricnu aktivnost radnih misica I zabelezili podatke.Dobijene vrednosti smo zaokruzili I integrisali na intervalu od jedne sekunde,to je bio IEMG pojedinih tipova.

Kao maksimalnu vrednost IEMG-a oznacili smo onu vrednost koja je bila najveca od prosecnih vrednosti pri maksimalnoj tezini za jedno ponavljanje.Elektricne vrednosti izmerene tokom vezbi sa opterecenjem od 80% maksimalne vrednosti izrazili smo u procentima od maksimalnog IEMG-a.
NAravno,prosecne vrednosti su odredjivane I kod merenja sa opterecenjem od 80% od maksimalne vrednosti izrazili smo u postocima od maksimalnog IEMG-a.Naravno,prosecne vrednosti su odredjivane I kod merenja sa opterecenjem od 80% od maksimalne vrednosti.

Nastavak teksta, procitajte na nasem  BLOGU