DA LI SUPLEMENTI MOGU DA UTIČU LOŠE NA ZDRAVLJE

DA LI SUPLEMENTI MOGU DA UTIČU LOŠE NA ZDRAVLJE

Dijetetski Suplementi ili Dodaci Ishrani su proizvodi koji svojim aktivnim sastojcima mogu da pomognu,pojačaju ili asistiraju jačanju prirodnih funkcija organizma. U potencijalne korisnike dijetetskih suplemenata spadaju osobe sa povećanim nutritivnim potrebama,osobe sa smanjenim unosom pojedinih sastojaka hrane,osobe kod kojih se želi postići određeno fiziološko delovanje i osobe iz posebne kategorije stanovništva (deca,trudnice,sportisti).

HRANA

Hrana je svaka supstanca ili proizvod,prerađena,delimično prerađena ili neprerađena,a namenjena je za ishranu ljudi,osim: Hrane za životinje koje ne služe za proizvodnju hrane,ako nisu pripremljene za promet,biljaka pre žetve,medicinskih proizvoda (Lekova),kozmetičkih proizvoda,duvanskih proizvoda,narkotika ili psihotropnih supstanci.

Hrana je i piće,guma za žvakanje,kao i bilo koja supstanca namenski dodata hrani tokom pripreme,obrade ili proizvodnje. Hrana je i voda za piće,uključujući vodu u originalnoj ambalaži (Stona voda,Mineralna voda i Izvorska voda),kao i voda koja se upotrebljava,odnosno dodaje tokom pripreme,obrade ili proizvodnje hrane.

DIJETETSKI PROIZVOD

Dijetetski proizvodi su namirnice koje se zbog posebnog sastava ili posebnog načina proizvodnje jasno razlikuju od namirnica normalnog sastava i koje su pogodne za posebno navedenu nutritivnu namenu za koju se stavljaju u promet. 

Dijetetski proizvodi namenjeni su da zadovolje posebne nutritivne zahteve: Zdrave odojčadi,određene kategorije lica kod kojih je poremećen proces probave ili metabolizmam,kategorije lica koje se nalaze u posebnim fiziološkim stanjima i kod kojih je potrebno postići posebno delovanje kontrolisanim unosom određenih sastojaka hrane.

Nastavak teksta pročitajte na našem BLOGU


Svi komentari