3 NAJBOLJE VEŽBE ZA VEĆA LEĐA U 2021

3 NAJBOLJE VEŽBE ZA VEĆA LEĐA U 2021

Ako ste bar jednom u svoj trening asortiman uvrstili trening za leđa,
onda Vam je jasno kolika je to mišićna partija, odnosno koliko ta mišićna partija zahteva pažnje i vremena.

Ovo su top 3 vežbi koje će Vam pomoći da razvijete velika leđa!

1. ZGIBOVI

Paradoksalno je koliko standardne vežbice koje postoje od davnina ne radimo. Položaj šaka je nadhvat, a širina hvata je 50% od širine vaših ramena. Ukoliko ste početnik, preporuka je da imate spotera, ili da koristite tuber gume kao vid pomoći prilikom podizanja na gore.

2. VESLANJE U PRETKLONU

Još jedna vežba koja u zavisnosti od hvata idealno gađa vaša leđa. Ukoliko želite da pogodite lattisimus dorsi, odnosno veliki leđni mišić sa spoljašne strane, onda je preporuka da bude nadhvat, a širina hvata malo šira od ramena. Ego ostavite ispred teretane, a šipku veslajte do kukova kako bi maksimalno stimulisali mišić. Preporuka je da prilikom par prvih pokreta uradite i zadršku od par sekundi, nakon toga možete da pređete na radne "teške" serije.

3. LATPULLDOWN

Odnosno pokret na mašini koji zahteva koncentraciju, miran i pravilan položaj tela. Šipka ide ispred glave, i trudite se da se što manje naginjete ka nazad prilikom izvođenja ove vežbe. Kada je šipka u gornjem položaju, pre svega uradite sleganje ramenima na dole, zatim iz leđnog mišića uradite pokret na dole. Prilikom negativnog dela, pustite mašinu da vas odvuče maksimalno na gore, kako bi imali što bolji i efikasniji pokret kasnije.


Svi komentari